علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
 
کد مطلب: 685
کتاب مبانی و الگوی مهندسی فرهنگی؛ اثر علیرضا پیروزمند
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۵
 
کتاب مبانی و الگوی مهندسی فرهنگی (برگزیده در دوازدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی) با حمایت و سرمایه‌گذاری مرکز پژوهشی روش علوم و تحقیقات اسلامی منیر و توسط نشر تمدن نوین اسلامی در سه فصل با عناوین زیرساخت مهندسی فرهنگی، الگوی مهندسی فرهنگی کشور و سه الگوی خاص در مهندسی فرهنگی روانه بازار شده است.
 
کتاب مبانی و الگوی مهندسی فرهنگی،اثر حجت‌الاسلام والمسلمین پیروزمند؛

کتاب مبانی و الگوی مهندسی فرهنگی (برگزیده در دوازدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی) با حمایت و سرمایه‌گذاری مرکز پژوهشی روش علوم و تحقیقات اسلامی منیر و توسط نشر تمدن نوین اسلامی در سه فصل با عناوین زیرساخت مهندسی فرهنگی، الگوی مهندسی فرهنگی کشور و سه الگوی خاص در مهندسی فرهنگی روانه بازار شده است.
انتشار مجدد کتاب مبانی و الگوی مهندسی فرهنگی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، کتاب «مبانی و الگوی مهندسی فرهنگی» اثر ارزشمند حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند، عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم، منتشر شد.

چاپ دوم کتاب مبانی و الگوی مهندسی فرهنگی (کتاب برگزیده در دوازدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی) توسط انتشارات تمدن نوین اسلامی وابسته به فرهنگستان علوم اسلامی قم در سال ۱۳۹۵ روانه بازار نشر شده است.

حجت الاسلام و المسلمین پیرزومند این کتاب را در سه فصل با عناوین "زیرساخت مهندسی فرهنگی" ، "الگوی مهندسی فرهنگی کشور" و "سه الگوی خاص در مهندسی فرهنگی" و در ۳۵۴ صفحه به تالیف درآورده است.


مولف در مقدمه کتاب نوشته است: «مقدمه چیستی فرهنگ، تغییرات فرهنگ، ربط دین و فرهنگ، موضوعات و مسائل فرهنگی، دولت فرهنگی و نقش دولت در فرهنگ، سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و عناوینی ازایندست، جمعی از مسائل بنیادی و راهبردی را در عرصه فرهنگ تشكیل میدهند كه آنها را میتوان به محوری موضوع مهندسی فرهنگی نظام داد. در مهندسی فرهنگی تأثیر هر نوع تغییر و تصمیم مدیریت پذیر در عرصه كشور و حتی جهان از منظر فرهنگی تعیین و با جهت گیری تعالی فرهنگی، جایگاه آن معین میشود. خروج فرهنگ از مظلومیت آنهم در جایی كه آرمانهای فرهنگی آن را حركت میدهد، جز با اهتمام كافی بر این موضوع امكانپذیر نیست.»


در بخشی از دیباچه این کتاب می‌خوانیم: «مهندسی فرهنگی، از نظر علمی، قبل و بعدی دارد؛ پیش نیاز علمی مهندسی فرهنگی، تعیین مبانی فرهنگ شناسی مبتنی بر اندیشه اسلامی و پس از آن طراحی الگوی اسلامی در مهندسی فرهنگی است. الگوی مهندسی فرهنگی منطق یا نرم افزاری است كه در آن متغیرهای فرهنگی مشخص و نسب آنها با هم معلوم شده است؛ لذا میتوان براساس آن به طراحی نقش موضوعات و ساختارها با رویكرد فرهنگی پرداخت. حاصل این مرحله، تعیین نقشه مهندسی فرهنگی كشور است. قدم بعد از مهندسی فرهنگی نیز مدیریت فرهنگی ناظر به تدابیر مربوط به زمان موقعیت خاص است كه در مقاطع زمانی كوتاه قابل تغییر است. كتاب حاضر متشکل از مجموعه مقالاتی است كه مبانی و الگوی مهندسی فرهنگی نام گرفته است؛ یعنی آنچه نقشه جامع مهندسی فرهنگی كشور باید مبتنی بر آن و به وسیله آن تنظیم و سپس مدیریت شود.

نُه مقاله در سه فصل تفكیك شده است تا در کنار هم، پیوستار واحدی را تحویل دهند؛ فصل اول مربوط به مبانی مهندسی فرهنگی است و در آن تعریف و چگونگی تغییرات فرهنگ، رابطه دین و فرهنگ و بالاخره رابطه دولت و فرهنگ بررسی شده است.

فصل دوم مربوط به الگوی مهندسی فرهنگی است که در آن ضرورت و مراحل دستیابی به الگو، ارائه الگوی مهندسی فرهنگی كشور و در نهایت طبقه بندی الگومند موضوعات در مهندسی فرهنگی كشور مطرح شده است.

فصل سوم: ذیل الگوی مهندسی فرهنگی به ارائه الگوی موضوعی و كاربردی در سه موضوع مهم پرداخته كه عبارت اند از: الگوی مهندسی فرهنگی علم، الگوی مهندسی فرهنگی سازمان و الگوی مهندسی فرهنگی جهان. هرچند حجم اصلی مقالات، مربوط به سا لهای اخیر است، اما در مجموع مربوط به بیش از دو دهه تأملات و مطالعات در این زمینه است كه عمدتاً در دهه اخیر به نگارش در آمده است. بیشتر مقالات در همایش های علمی به عنوان مقالات برگزیده انتخاب شده و مابقی نیز یا در مجلات تخصصی منتشر شد ه اند، یا به سفارش مراکز تخصصی انجام و داوری شده اند.

کوشش نگارنده بر این بوده است كه مرزهای دانش را در این موضوع زیربنایی و تأثیرگذار تغییر دهد و گامی به سمت تعالی فرهنگی كشور و جریان معارف اسلامی برداشته شود؛ لذا طبیعی است خوانندگان نكته سنج، خود را برای مواجهه با مفاهیم، اصطلاحات و منطق نو در این عرصه آماده کنند؛ اگرچه قطعاً خالی از اشکال و ابهام نیست.

بسیار شایسته است با یادی از استاد فرزانه مرحوم سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی)ره( كه حق حیات علمی بر بنده دارد، بر نقش اندیشه های عمیق این متفكر متعهد و انقلابی در تولید این اثر تصریح کنم. بدون آنكه دستاوردهای علمی این مجموعه را به ایشان منسوب نمایم، به عنوان شاگردی كوچك خود را وامدار اندیشه عمیق و دورنگر استاد ارجمند می‌دانم.»گفتنی است که چاپ دوم کتاب مبانی و الگوی مهندسی فرهنگی با حمایت و سرمایه گذاری مرکز پژوهشی روش علوم و تحقیقات اسلامی منیر و توسط انتشارات تمدن نوین اسلامی در ۳۵۴ صفحه، چاپ و روانه بازار شده است.

Share/Save/Bookmark