عنوان پرونده:
الگوی پيشرفت
لزوم حضور اثر بخش حوزه علمیه در تدوین الگوی پیشرفت

یادداشت

لزوم حضور اثر بخش حوزه علمیه در تدوین الگوی پیشرفت

این نوشته به بیان چهار نکته در خصوص بهینه عملکرد حوزه علمیه درباره «بررسی عمیق به منظور ارتقای محتوای سند» اختصاص دارد

رهبر انقلاب به عنوان استراتژیستی بزرگ، راه آینده انقلاب را روشن کرده است

رهبر انقلاب به عنوان استراتژیستی بزرگ، راه آینده انقلاب را روشن کرده است

رهبر انقلاب از سالها پیش ساختارهایی را برای پیشبرد هر سه مبحث «فقه حکومتی»، «علم دینی» و «الگوی پیشرفت»، ایجاد کرده بودند ...

 
 
 
 
ارکان ساماندهی فرهنگی کشور و متولیان اصلی آن

عدم تطابق و شكاف بين حوزه ارزش‌ها و رفتارها درجامعه ناخواسته نوعي نفاق اجتماعي ...

گفتگو

امروزه دنیای اسلام در وضعیت رقابت تمدنی با دنیای مدرن است

در دستیابی به تکنولوژی های برتر الزامی به پیمودن طریق کشورهای توسعه یافته نیست ...

گزارش

دلائل اصلی تدوین نقشه مهندسی فرهنگی

در طرح کلان فرهنگ از جمله؛ مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی و پیوست ...

گفتگو

 
تکنولوژی و تأثیر آن بر سبک زندگی

رهبری نظام های اجتماعی است که جهت دهی تکنولوژی را مشخص می کند. تکنولوژی بی ...

خبر

از اشتباه یک رئیس بانک تا بحران مالی غرب

اگر اعتبار دلار لطمه ببیند و از صحنه مبادلات اقتصادی حذف شود آمریكا قدرت صادر ...

مقاله

راهکارهاي افزايش جمعيت در وضعيت کنوني

یکی از اقدامات مؤثر در افزایش جمعیت، ارائه الگوی حضور اجتماعي زنان است. حضور ...

مقاله