الگوی اسلامی برنامه ریزی و مدیریت
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
کد مطلب: 920
تاریخچه گروه
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۱
 
پیشینه گروه
با توجه به ماموریت این گروه که در ادامه خواهد آمد می‌توان ادعا کرد پیشینه چندان مستقیمی نسبت به عقبه سازمانی فرهنگستان برای این گروه وجود ندارد، اما با تسامح می‌توان گفت بخشی از هویت این گروه (بویژه دربخش مصداقی الگوی برنامه) از نزدیکترین ارتباط و سنخیت ماموریتی با دوگروه راهبردی و فرهنگی ـ اجتماعی در دهه گذشته و نیز با اساسنامه موسسه مفید و گروه کاربردی در دهه شصت و هفتاد شمسی فرهنگستان برخوردار است. البته این بدان معنا نیست که مرحوم علامه حسینی (ره) نسبت به مباحث تخصصی الگوی برنامه و مدیریت بی‌تفاوت بوده‌اند. کثرت مباحث مستقیم و غیر مستقیم استاد راحل در خصوص الگو، دلیلی بر این مدعاست. از سوی دیگر با عنایت به اینکه این محور از بحث‌های مرحوم استاد، در واقع نقطه تماس فرهنگستان با عینیت بیرونی است؛ لذا طبیعی می‌نمود که تا قبل از اتمام مباحث فلسفی و روشی که پیش‌نیاز بحث روش تولید برنامه و مدل اداره است، به این مباحث ورود منطقی و روندی صورت نگیرد. کما اینکه حتی بحث الگوی تنظیم برنامه حوزه نیز که از اساسی‌ترین و محوری‌ترین مباحث مرحوم استاد در حوزه موضوعی گروه الگوی اسلامی برنامه‌ریزی و مدیریت است به اقتضای مطالبه مقام معظم رهبری از حوزه علمیه قم صورت گرفت. لذا به نسبت سایر گروه‌ها حجم مباحثی که مستقیماً در حوزه و موضع فعالیت گروه است، کمتر می‌باشد.
Share/Save/Bookmark