پیام تسلیت ریاست فرهنگستان علوم اسلامی
اخلاق را بايد بر محور بندگی و عصيان معنا كرد
 
 
زمینه های دستیابی به تحول در روش عقلانی
حجت الاسلام محمدجعفر حسینیان در درس گفتارهایی پیرامون تفکر عقلی به بررسی زمینه های تحول در روش عقلانی پرداختند.براهین عقلی استفاده شده در کتاب و سنت، ...