کد مطلب: 893
بانک و فناوری اطلاعات
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۳
 
وظائف و مسئوليت ها

محور اول: بايگانی طبقه‌بندی شده اسناد و اطلاعات با استفاده از فناوری اطلاعات و در موارد مورد نياز بايگانی فيزيکي اسناد.
محور دوم: مديريت امور کتابخانه اعم از تجهيز و به روزرسانی مستمر منابع عمومی و تخصصی و توسعه امکانات دسترسی، اطلاع رسانی و مطالعاتی برای محققان و دانش‌پژوهان.
محور سوم: طراحی ضوابط گردش اطلاعات و مديريت اجرائی آن در جهت افزايش سرعت، دقت، سهولت و انضباط در دسترسی به اطلاعات علمی وسازمانی.
محور چهارم: ارائه خدمات زيرساختی شبکه داخلي اعم از تعمير، نگهداری و ارتقاء مستمر آن و تجهيزات و برنامه‌های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات.
محور پنجم: ارائه خدمات عمومی نرم افزاري و سخت افزاری نسبت به کليه رايانه‌های سازمان
Share/Save/Bookmark