علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
کد مطلب: 934
رزومه
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۰
 
۱- سوابق تحصيلي و مدراج علمي

ـ کارشناسی ـ سطح دوحوزه
ـ كارشناسي ارشد ـ رشته الهيات با گرايش فلسفه و كلام ـ مركز تربيت مدرس دانشگاه قم ( پايان نامه درجه عالي)
ـ دكتراي دانشگاه باقرالعلوم (مدرسی الهیات ، گرایش مبانی نظری)
ـ درس خارج حوزه ۷ سال، حوزه علميه قم
ـ عضو هیئت علمی مرکز پژوهشی منیر ـ قم

۲- سوابق پژوهشی

الف) طرحهاي پژوهشي
۱ ـ ارزيابي نقدهاي بر برنامه دوم توسعه ـ محقق و كارشناس مسئول ـ ارايه شده به سازمان برنامه و بودجه
۲ ـ الگوي طبقه بندي موضوعات فرهنگي ـ محقق و كارشناس مسئول ـ ارايه شده به مجمع تشخيص مصلحت نظام
۳ ـ سياستهاي برخورد با شبكه هاي اطلاع رساني ـ محقق و كارشناس مسئول ـ ارايه شده به مجمع تشخيص مصلح نظام
۴ ـ استخراج سياست هاي كلان از فرمايشات امام(ره) و مقام معظم رهبري ارايه شده به مجمع تشخيص مصلحت نظام
۵ ـ نظام فكري ـ تدوين محصول جلسات پژوهشي درمعاونت پژوهشي صدا و سيما ـ قم
۶ ـ الگوي طبقه بندي موضوعات افعال و اهداف فرهنگي در مهندسي فرهنگي كشور ـ ارائه شده به شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۷ ـ الگوي نهضت نرم افزاري ـ ارايه شده به دفتر تبليغات اسلامي
۸ ـ سلسله كتب نظام فكري (درحال انجام)- به سفارش اتحاديه انجمن هاي اسلامي
۹ ـ فرهنگ از نگاه مقام معظم رهبري و امام (ره) (در حال انجام)
۱۰ ـ طرح جامع تحولات علوم اسلامی ـ مرکز مطالعات و همکاری های علمی ـ بین اللملی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری


ب) كتب چاپ شده
۱ـ دين، مدرنيته، اصطلاحات ـ معاونت پژوهش صدا و سيما قم
۲ ـ دولت اسلامي و نهضت نرم افزاري ـ موسسه فجر ولايت۱۳۸۴
۳ ـ جريان شناسي نهضت نرم افزاري ـ دفتر تبليغات اسلامي ـ قم
۴ ـ نهضت نرم افزاري از نگاه مقام معظم رهبري ـ دفترتبليغات اسلامي ـ قم
۵ ـ مسير عبوديت (ارائه شده به طرح بصيرت دانشگاه افسري ارتش)
۶ ـ درآمدي بر نظام فكري ، اتحاديه انجمن هاي اسلامي (در حال چاپ)
۷ ـ اصلاحات اجتماعي (رساله كارشناسي ارشد) ـ درحال چاپ
۸ ـ بررسي مباني فلسفي (در حال پژوهش)
۹ ـ نقش اراده درشکل گیری معرفت ـ رساله دکتری ـ دانشگاه باقرالعلوم
۱۰ـ استمرار انقلاب اسلامی به کدام روایت ، اتشارات فجر ولایت ۱۳۹۳


ج) مقالات چاپ شده
ـ مجلات علمی ـ پژوهشی
۱ـ الگوي طبقه‌بندي موضوعات فرهنگي در مهندسي فرهنگ كشور ـ مقالة برگزيده همايش مهندسي ملی فرهنگ (شوراي انقلاب فرهنگي،۱۳۸۵
۲ـ نقش اراده در شکل گیری معرفت از منظر ابن سینا ، مجله مطالعات علم دینی ، شماره ۲ ، ۱۳۹۲
۳ـ مهندسی تمدن اسلامی از منظر سید منیرالدین حسینی الهاشمی ، مجله نقد و نظر ، ش۷۴، ۱۳۹۳
۴ـ نقش اراده در شکل گیری معرفت از منطر صدرای شیرازی ، مجله انسان پژوهی دینی ،ش ۳۵ ، بهار و تابستان۹۵ ، دانشگاه شهید محلاتی
۵ـ بررسی انتقادی فرایند اسلامی سازی علوم انسانی در تجربه جمهوری اسلامی ، سفارش مرکز مطالعات تمدنی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی ، در حال انجام

ـ مجلات علمی ـ تخصصی
۱ـ تبيين علوم انساني اسلامي از منظر روش شناختي، مجله علمی ـ تخصصی پژوهش شماره ۵ ، موسسه امام خمینی
۲ـ نقش اربعین در مهندسی تمدن اسلامی ، مجله علمی تخصصی مسجد و مهدویت ، سال اول شماره ۲
۳ـ مهندسی تمدن اسلامی از نگاه حکیم تمدن (مقام معظم رهبری) ، مجله علمی ـ تخصصی تمدن نوین ، پژوهشگاه امام صادق (ع) قم ، ش۲

ـ مجلات علمی ـ ترویجی
۱ ـ ولايت و رهبري در اسلام
۲ـ سكولاريسم در دنياي مسيحيت ـ مجله رواق ۲۳ ـ معاونت پژوهش صدا وسيما قم
۳ـ سكولاريسم و اسلام ـ رواق ۲۴ ـ معاونت پژوهش صدا وسيما قم
۴ـ منزلگاه قيامت ـ در حال چاپ
۵ـ راهی که حوزه باید برود، ماهنامه سوره اندیشه ، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۲، ش۶۸-۶۹
۶ـ بایسته های مهندسی یک تمدن ، فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره ۱۱ و ۱۲، پاییز و زمستان ۹۳
۷ـ اربعین و جهانی شدن ، فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا،

د) آثار در دست نشر
۱. منزلگاه قيامت
۲. چيستي علم ديني
۳. اخلاق و تكنولوژي

۳- سابقه تدريس
۱ ـ منطق ـ طلاب علوم دینی ـ‌ مدرسه حجیته
۲ ـ بدایه الحکمه ـ طلاب علوم دینی ـ‌ مدرسه امام خمینی(ره)
۳ ـ آموزش فلسفه (استاد مصباح) ـ طلاب علوم دینی ـ‌ مدرسه امام خمینی(ره)
۴ ـ معارف قرآن ـ طلاب علوم دینی ـ‌ مدرسه امام خمینی(ره)
۵ ـ شیعه‌شناسی ـ طلاب علوم دینی ـ‌ مدرسه امام خمینی(ره)
۶ ـ فلسفه دین ـ فرماندهان سپاه و دانشجویان ـ مرکز مصعومیه و دانشگاههای کشور
۷ ـ تاریخ اسلام ـ فرماندهان سپاه و دانشجویان ـ مرکز مصعومیه و دانشگاههای کشور
۸ ـ جریان شناسی فکری ـ فرماندهان سپاه و دانشجویان ـ مرکز معصومیه و امام علی (ع) و دانشگاههای کشور
۹ ـ دین‌شناسی ـ فرماندهان سپاه و دانشجویان ـ اردوی ولایت بسیج دانشجویی
۱۰ ـ‌ نظام فکری شیعه به دانشجویان در دانشگاه امام صادق(ع)
۱۱ـ کلام و فلسفه و منطق دانشگاه قم
۱۲ـ تاریخ ادیان ، دانشگاه قم

۴- سوابق شغلی ـ اجرايي

۱ـ عضوشورای علمی گروه مطالعات تمدنی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
۲ـ محقق دفتر فرهنگستان علوم اسلامی
۳ ـ مسئول گروه علمي مباحث نظام فكري
۴ ـ عضو اتاق فكر ستاد فجر انقلاب اسلامي
۵ ـ مديريت علمي پژوهش هاي متعدد
۶ ـ عضو شوراي پژوهش مؤسسه ولاء
۷ـ مدير عامل مؤسسه فرهنگي فجر ولايت
۸ـ هیئت علمی کمسیون بنیادی دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی ـ دانشگاه شاهد ۱۳۸۵
۹ـ هیئت علمی کمسیون سیر تکوین تمدن نوین اسلامی دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی ، موسسه صدرا ، ۱۳۹۵
Share/Save/Bookmark