علی فقیهی

کارشناسی مدیریت

اداری-مالی/اپراتور و کارپرداز

32945546

bannergraph@yahoo.com

 

مجتبی سرفراز

کارشناسی علوم تربیتی

اداری -مالی/مدیریت

32945441

sarfaraz133@gmail.com

 

سیدمحمد حسینی

کارشناسی

رسانه/مدیریت

 

عباس بیاتانی

کارشناسی حسابداری

مسئول دفتر ریاست

32945546

a.bayatani@gmail.com

 

محمد اسدی

مهندسی نرم افزار

فن آوری و بانک اطلاعات

s3r4j@chmail.ir

 

سیدمیثم سبحانی

کارشناسی مهندسی مکانیک

انتشارات/مدیریت

32945546

sms1382@gmail.com

 

جواد ملکی

کارشناسی حسابداری

اداری -مالی/حسابداری

javadmaleki65@yahoo.com

 

علی محمدی

اداری -مالی/خدمات