بحران ایدئولوژیک تمدن غرب عامل ایجاد بحران اقتصادی شده است
نشست تخصصی « امکان تحقق تکنولوژی دینی»
 
 
منطق تحقق اسلام در عمل

متدلوژی برنامه ریزی در تنظیم امور اقتصاد مسلمین

منطق تحقق اسلام در عمل

  اگر معتقد به اصالت وحی هستیم باید در عمل نیز آنگونه موضع گیری و تنظیم برنامه نماییم که هدفی جز اجرای احکام الهی نداشته باشد. در غیر این صورت ...

 
یادداشت ، گفتگو
رویداد
گزارش
مقاله ، گفتار
پربيننده ترين ها