سیاست‌گذاری رسانه و امکان آزادی مطبوعات
شتابزدگی در تغییر سرفصل‌ها، آسیب تحول علوم‌انسانی
 
 
سلوک با عاشورا، لازمه تشکیل امت واحده

استاد سید محمدمهدی میرباقری:

سلوک با عاشورا، لازمه تشکیل امت واحده

  لعن‌ها و سلام‌های مكرر و آن سجده‌ی قرب زیارت عاشورا که حاصل آن شفاعت است، سیر و سلوكی است كه با عاشورا حاصل می‌شود. این سیر و سلوک، مؤمنین را ...

 
یادداشت ، گفتگو
رویداد
گزارش
مقاله ، گفتار