هويت علوم انساني اسلامي؛ از ديدگاه روش‌شناختي
تغییر در مهندسی ساختارهای اجتماعی پیش نیاز تمدن اسلامی
 
 
نظام مردم سالاری دینی؛ مشروعیت، معقولیت و مقبولیت

حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالعلی رضائی

نظام مردم سالاری دینی؛ مشروعیت، معقولیت و مقبولیت

  مقبولیت اجتماعی موجب تحقق حکومت می شود و هنگامی که در یک جامعه مردم سالاری دینی، مردم با ولی خود بیعت کردند، حکومت تحقق پیدا می کند. پس تحقق ...

 
یادداشت ، گفتگو
رویداد
گزارش
مقاله ، گفتار