فلسفه اسلامی از چه نقیصه‌ای رنج می‌برد؟
دیدگاه فرهنگستان علوم اسلامی در باب فلسفه
 
 
نقش جوانان در استمرار قيام عاشورا

گفتاری از علامه حسینی الهاشمی(ره)؛

نقش جوانان در استمرار قيام عاشورا

  در تحليل عاطفيِ دقيق کربلا، دو موج ارزش گرايي انسانيت و مقابله با ستمگري از دو سو، تاریخ را مورد تأثیر شدید قرار می دهد؛ که این به معناي استراتژيِ ...